Værdigrundlag

En klub for hele familien 

Alle er velkommen Glostrup Badminton Club, som er en forening for hele familien, der tilbyder badmintontræning til alle i Glostrup og omegn. Klubben rummer et trygt træningsmiljø med plads til alle fra de yngste spillere til seniorspillerne. Glostrup Badminton Club samarbejder med DGI Badminton om fælles stævner på alle niveauer og i alle aldersgrupper.

Mission

Et inspirerende badmintonmiljø for børn, unge og seniorer er missionen for Glostrup Badminton Club. Missionen er at skabe badmintonoplevelser, nye fællesskaber med høj udvikling for alle spillere uanset alder, køn eller spilleniveau. Vi ser mennesket – evnerne træner vi i hallen.

Vision

Fællesskab og venskab opstår i et  trygt miljø, hvilket er den grundlæggende vision her i Glostrup Badminton Club. I gennem sine aktiviteter er Glostrup Badminton med til at øge interessen for at spille badminton i Glostrup. Vi ønsker at tilbyde alle muligheden for at deltage i et trygt og inspirerende foreningsliv med venskaber, fællesskaber og badminton som omdrejningspunkt. Glostrup Badminton Club stræber efter at uddanne egne trænere til at træne de mindste.

Værdier

Positiv, inspirerende træning for alle niveauer og alder, hvor alle “ses, høres og anerkendes” er de grundlæggende værdier i Glostrup Badminton Club.

Inddragelse af forældre i ungdomsarbejdet eks. ved sociale arrangementer, som er med til at fremme klubbens fællesskab på tværs af alder og niveau er endnu en væsentlig værdi i klubben. Turneringer såvel som træning for medlemmer i alle aldre og spillerniveau tilbydes her i klubben, som en del af den grundlæggende værdi om, at Glostrup Badminton Club er en klub for hele familien.