Betalingsbetingelser

   1. Eksisterende medlemmer får muligheden for at reservere sin plads i GBC – Glostrup Badminton Club – ved betaling af kommende sæsons kontingent senest 10 Juli. Kontingentopkrævninger udsendes automatisk til alle medlemmer senest 20. Juni med betaling 10. Juli.

     

   2. Nye medlemmer vil få mulighed for tilmelding efter 10. Juli – for at fylde holdende så optimalt for GBC og medlemmerne som muligt. Der vil være Maks antal pr. aktivitet.

    Alle nye medlemmer vil modtage kontingentopkrævning med betalingsfrist 10 dage efter første mulige træning. Dette for at sikre 3 mulige prøvelektioner for alle nye medlemmer.

    Betales kontingent som nyt medlem ikke til tiden, vil man automatisk blive udmeldt uden et tilgodehavende til klubben.

    BEMÆRK – Det er ikke tilladt at deltage/spille efter sidste betalingsfrist

     

   3. Medlemmer i GBC skal inden sæsonstart have betalt forfaldent kontingent – ellers bortfalder retten til at deltage/spille badminton i GBC indtil betaling er registreret.

    Rykker – Ved manglende betaling ved sæsonstart, vil der blive tilsendt en rykker hvor betalingstid vil være 8 dage fra rykkerdato.

    Der vil blive pålagt rykkergebyr på 100.- jvnf. vedtægter §4 stk. 6

    Betales kontingent inkl. rykkergebyr ikke, vil medlem automatisk blive udmeldt med restance, og vil ikke kunne optages i GBC eller andre klubber under Badminton Danmark førend tilgodehavende er betalt til GBC.

    BEMÆRK – Det er ikke tilladt at deltage/spille førend kontingent inkl. rykkergebyr er betalt.

   4. Udmeldelse – skal ske til bestyrelsen. Al udmeldelse skal ske på skrift fra egen mail, som er koblet op på dit medlemskab – for at kunne verificere ægtheden af udmeldelsen. Alternativt kan nedenstående formular benyttes:


    BEMÆRK – alle felter skal udfyldes.